Beijing Double-Crane Pharmaceutical Equipment Co., Ltd.
Add: No.33 JinYuan Road,Daxing Development Zone,Beijing.
P.C.: 102628
Tel: +86-10-61271308
Fax: 010-61271308,010-61271208
E-mail: dcpexs@263.net.cn